200 zł premii od Nest Banku za otwarcie konta osobistego

17 września ruszyła w jednym z najmłodszych polskich banków promocja pod nazwą "Jesienna premia z Nest Bankiem". Akcja trwa do 30 września, ale może zostać zakończona przed czasem, w przypadku wykorzystania puli wniosków złożonych przez stronę promocyjną.

Limit wniosków w promocji ustalony przez bank dotyczący bieżącej promocji wynosi tylko 500 sztuk, dlatego warto się spieszyć, gdyż często chętnych jest więcej.

Nest Bank tym razem daje klientom w sumie dodatkowo 200 PLN, ale trzeba spełnić kilka warunków:

- Przede wszystkim należy być osobą pełnoletnią, posiadać wszelkie zdolności prawne i być obywatelem Polski. Poza tym do promocji mogą przystąpić tylko ci, którzy nie są i w ciągu 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie byli klientami banku.

Na początek trzeba złożyć wniosek na Stronie Promocyjnej w dniach od 17.09 do 30.09.2019 o otwarcie Rachunku ROR i podpisać umowę prowadzenia Nest Konta najpóźniej do 31.10.2019, ale uwaga - otwarty rachunek przez osobę biorąca udział w promocji, nie może być wykorzystywany do czynności działalności gospodarczej.

Aby uzyskać prawo do pełnej premii pieniężnej proponowanej przez bank, tj. 200 PLN, należy poza tym, w ciągu kolejnych trzech miesięcy, zapewnić na konto wpływy wynagrodzenia w minimalnej kwocie 2000 PLN, na którą składa się nie tylko wpływ środków z tytułu umowy o pracę, ale również inne wpłaty, miedzy innymi, może to być stypendium, emerytura, świadczenie 500+ itp. Poza tym, należy w tym czasie wykonać co najmniej jedną operację bezgotówkową na łączną kwotę nie mniejszą niż 500 PLN, ale może to być i sumą kilku operacji w mniejszych kwotach.

Przy spełnieniu powyższych warunków uczestnikowi przysługuje po pierwszym miesiącu premia w wysokości 100 PLN i po 50 PLN, po kolejnych dwóch miesiącach trwania promocji.Zarobioną premię bank przeleje nowym użytkownikom, którzy uzyskali prawo do niej w trakcie trwania promocji Nest Banku, na klienta rachunek do 20 dnia roboczego następnego miesiąca, za który takowa premia została naliczona.

Osoba przystępująca do promocji, nie może w trakcie jej trwania złoży wniosku o wypowiedzenie umowy na prowadzenie rachunku w Nest Bank, lub zamknąć rachunku, w trakcie jej trwania. Szczegóły i pełny regulamin promocji dostępny pod tym linkiem.